üniversite kursu ankara


pornografik


Pornografi ile ilgili olan. sıfat


Örnek Cümle

Yasaklı siteler; kaçak maç yayınları yapan sitelerden, aile yapısına uygun olmayan blog içeriklerinden, pornografik yayınlar ya da siyasi provokasyonlar yapan platformlardan oluşabilmektedir.


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

Pornografi ile ilgili olan. sıfat

07 il plaka kodlu Antalya'mız eski Türkçe kaynaklarda Adalya olarak geçer. --özel isim--

1. Doğrudan doğruya kendi kaynağından çıkan bir ışığın, yansıdıktan veya kırıldıktan sonra gösterdiği özelliklerin tümü. isim fizik

2. Kimyasal tepkimeler dolayısıyla bir pildeki gerilimin düşmesi. isim

1. Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. isim

2. İçinden zor çıkılır durum. isim mecaz

3. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. isim

Çok gerekli, vazgeçilmez, lazım olan. sıfat

Aralarında kan bağı olduğundan yasalarca evlenmeleri yasaklanan kişiler arasındaki cinsel ilişki. isim

Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran kimse. isim

Andezit birleşiminde bir tür püskürük taş. isim jeoloji

Tanrı bilgisinin insan için doğal olduğunu ileri süren kuram. isim

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat. isim

İlgisi yok, ne ilgisi var anlamlarında kullanılan bir söz. argo

1. Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez. isim

2. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik. isim

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2021

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.